top of page

MK Comfort

€1580,-

(Excl. kosten testen en suppletie)

Foto Body and Mind Connection_edited.jpg

Duur traject:

max. 12 consulten in 21 weken

 

Onderzoeksfase:
Een ieder der therapeuten zal u dan middels hun specialisme onderzoeken vanuit de principes van de Methode Kanij, waardoor er een helder beeld verkregen kan worden van de oorzakelijkheid van de aanwezige klachten vanuit zowel binnen-als buitenkant van het lichaam, het stofwisselingssysteem en de psyche.

Let op: Het 1e onderzoek zal altijd gedaan worden door Duco Kanij zelf, tenzij u bij aanmelding aangeeft dat u anders wenst.

Na afloop van dit onderzoek wordt bepaald welk traject, Optimum of Comfort, voor u het meest geïndiceerd is.

Uiteraard zullen de andere therapeuten ook een onderzoek verrichten conform hun eigen specialisme.

De specialismen zijn: 

  • Fysiek: Onderzoek volgens Methode Kanij - Therapeut: Duco Kanij

  • Stofwisseling: Orthomoleculair onderzoek 

  • Psyche: Screening op emotionele thema‘s 

Behandelfase:
Er vinden in deze fase 9 behandelingen plaats. 

Deze behandelingen bestaan uit de volgende aandachtsgebieden:

 

  • Het Fysiek, conform de Methode Kanij behandelen wij de biomechanica en relaties tussen interne organen en wervelkolom en de extremiteiten.

  • De stofwisseling, conform de Orthomoleculaire therapie MK behandelen wij de stofwisseling met suppletie en een stellen wij een voedingswijze in die volgt uit  de reeds gedane onderzoeken. Deze testen, gedaan in de onderzoeksfase kunnen bestaan uit ontlastingsonderzoek, bloedonderzoek, urineonderzoek en/of speekselonderzoek. 

  • De Psyche, vanuit het Emotionele Thema-Model van de MK zullen de aanwezige emotionele thema’s en trauma’s en hun oorsprong behandeld worden. Het inhoudelijk vertellen over de opgedane trauma’s is hierbij NIET nodig. Zodoende blijft herbeleving achterwege.


Profylaxis:

  1. Om uw gezonde voedingswijze, gebruik van suppletie en sportmomenten niet te vergeten hebben wij                     Stok achter de Deur opgezet. Dit is een online personal trainer en reminderservice die u op het goede pad houdt. Een service die ook vele topsporters op schema houdt. Nu ook voor iedereen beschikbaar!

  2. Tevens is het geadviseerd om minimaal 1 x per jaar een controlebehandeling (APK) te doen bij Duco Kanij of één van zijn therapeuten. Deze controlebehandeling is geen onderdeel van dit behandeltraject, maar wordt beschouwd als een los behandelconsult.

Inclusief:

bottom of page