top of page

Opleiding Methode Kanij

Grondlegger Duco Kanij 

De opleiding tot MK Therapeut is praktisch en uitdagend.

De methode Kanij is ontwikkeld over een periode van 16 jaar. In die periode hebben verschillende artsen en therapeuten hun bijdrage en input geleverd.

 

De basis bestaat uit fysiotherapie en osteopathie, maar ook manueel therapeuten, diëtisten, natuurgeneeskundig artsen, succes coaches, podotherapeuten, psychologen, acupuncturisten, voedingsdeskundigen, orthomoleculaire therapeuten en MDL specialisten hebben de Methode Kanij vormgegeven en gevalideerd.

 

De combinatie van al deze disciplines maakt de Methode Kanij tot een zeer complete behandelmethode die de mens als geheel ziet maar vanuit verschillende richtingen benaderd.

 

De behandelingen bestaan uit manuele technieken van het houdings-en bewegingsapparaat, coachings technieken  en voedings- en suppletie advies vanuit de orthomoleculaire geneeskunde.

Wat leer je

Je leert de anatomische relaties tussen het pariëtale en viscerale systeem vanuit hun faciale verbinding te benoemen en therapeutisch hands-on te benutten om zowel pariëtale als ook viscerale dysfunkties te behandelen. Tevens leer je de connectie tussen lichaam en geest en de daaraan gerelateerde emotionele (Levens-) thema’s in kaart te brengen.

 

De Methode Kanij gebruikt de verbinding tussen het orgaan en de bij het orgaan behorende thema’s tijdens de behandeling om zo de bestaande thema’s aan te spreken. Hierdoor kan de patiënt weer verder in zijn/haar groei-en ontwikkelingsproces.

De behandeltechnieken zijn manueel en verbaal en worden ondersteund door voedings-en suppletie advies.

Op deze wijze kun je een mens in zijn totale bestaan beïnvloeden terwijl we het effect van onze behandelingen kunnen meten middels het model van de ‘ Zes dimensies van gezondheid’ ( dr. M. Huber), welke opgenomen is in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut en de verpleegkundigen in Nederland. 

 Deze opleiding zou de basis moeten zijn voor iedere therapeut”.
S. de Ruiter, Fysio-en manueeltherapeut.
Duco-Kanij-Seminar-Berlijn-26-vierkant-scaled-square.jpeg

Opzet opleiding

In totaal zijn er binnen de methode Kanij een 3-tal graden van bekwaamheid te behalen. Deze kun je volgen in 3 verschillende modulen, altijd beginnend met module 1. Na het behalen van het schriftelijk en praktijk tentamen ontvangt u het bijbehorend certificaat.

Let op: Je kunt de opleiding op 2 verschillende manieren volgen:

  1. Klassikaal per module. Eén module kent 6 studie dagen + 1 examen dag.

  2. Individueel. Deze bevat module 1 t/m 3 in één geheel. Je loopt dan 18 dagen stage binnen 6 maanden middels een intense één op één begeleiding in de praktijk van Duco Kanij.

Toelatingseisen: Diploma Fysiotherapie en/of Diploma Chiropractie.

Accreditatie: KNTO 5.5 ECT voor module I

Na het volgen van Module I (Graad I) kun je diagnosticeren en manueel behandelen in het fysieke aspect volgens de Methode Kanij.

Je kunt de biomechanische stoornissen van het pariëtaal systeem en het visceraal systeem die ontstaan zijn als gevolg van de emotionele thema’s vaststellen en behandelen.

De behandeling bestaat uit manuele technieken welke het faciaal systeem beïnvloeden.

Tevens leren wij je om de stofwisseling van het lichaam te optimaliseren en de bijbehorende suppletie in te stellen.

 

Na het behalen van het certificaat MK Graad I, bijbehorend bij Module I, kun je het geleerde direct praktisch toepassen in de praktijk.

Module II (Graad II) gaat dieper in op voeding en suppletie en hun effecten op het lichaam en de psyche (!).  De invloed van voedings-en afvalstoffen in het lichaam is essentieel. Vanuit een orthomoleculair perspectief bekijken we het stoffelijk-zijn van de patiënt en optimaliseren deze middels voedingsadvies en suppletie.  Tevens worden de manuele vaardigheden die eigen gemaakt zijn in Module I uitgebreid en verbeterd. Palpatie van de verschillende fysieke orgaanstructuren staat daarin centraal en zal naar een hoger niveau gebracht gaan worden.

In Module III (Graad III) staat de psyche centraal en daarmee de beïnvloeding van de (Levens-) thema’s. Middels het Body Mind Connection Model (BMC) leer je diagnosticeren vanuit de verbinding tussen lichaam en geest en de behandeling daarvan. Een onderdeel van het Body Mind Connection Model (BMC) is het leren lezen aan het gezicht van de patiënt wat zijn/haar karakter eigenschappen zijn. Je krijgt de handvatten om de inrichting van de omgeving en lifestyle van de patiënt te optimaliseren, waarin o.a. ook geld en sociale relaties uitvoerig aan bod komen. Bioritmen, gewoonten, destructieve patronen en beperkende overtuigingen en hoe ze te veranderen, we kunnen ze allemaal beïnvloeden middels het visceraal systeem en voeding en suppletie. Wij leren je hoe je dat effectief kunt doen en geven je de tool om de voortgang van dit proces bij je patiënt te meten.

De kosten

1. Klassikaal: €1250,- per module. 

Echter, bij inschrijven en betalen vòòr 01-09-2024, betaald u slechts €1050,- voor module I

Bij te weinig inschrijvingen worden de opleidingsdata verplaatst. 

2. Individueel: €5500,- voor 18 stage dagen verdeeld over 6 maanden in de praktijk van Duco Kanij.

Prijzen zijn exclusief BTW, maar inclusief lunch, koffie, water en thee.

Aanmelden voor de opleiding Methode Kanij

bottom of page