top of page

ALK-Traject

€2750,-

(Excl. kosten testen en suppletie)

Duur traject:

max. 20 consulten in 9 maanden

Onderzoeksfase:

Een ieder der therapeuten zal u dan middels hun specialisme onderzoeken vanuit de principes van de Methode Kanij, waardoor er een helder beeld verkregen kan worden van de oorzakelijkheid van de aanwezige klachten vanuit zowel binnen-als buitenkant van het lichaam, het stofwisselingssysteem, de psyche en de (sociale) omgeving.

 

Let op: Het 1e onderzoek zal altijd gedaan worden door Duco Kanij zelf, tenzij u bij aanmelding aangeeft dat u anders wenst.

Na afloop van dit onderzoek wordt bepaald of het  ALK - traject voor u geïndiceerd is.

Uiteraard zullen de andere therapeuten ook een onderzoek verrichten conform hun eigen specialisme. 

De specialismen zijn:

 • Fysiek: Methode Kanij, Personal training

 • Voeding: OERsterk coaching, Orthomoleculair onderzoek 

 • Psyche: Psychosomatische therapie, hypnotherapie, Yager Code en de Transactionele Analyse.

 • Sociale Omgeving: Familie opstelling 

 

Behandelfase:

De behandelingen bestaan uit de volgende aandachtsgebieden:
 

 • Het Fysiek, conform de Methode Kanij behandelen wij de biomechanica en relaties tussen interne organen en wervelkolom en de extremiteiten.

 • De Voeding, conform de Orthomoleculaire therapie MK behandelen wij de stofwisseling met suppletie en een stellen wij een voedingswijze in die volgt uit  de reeds gedane onderzoeken. Deze testen, gedaan in de onderzoeksfase kunnen bestaan uit ontlastingsonderzoek, bloedonderzoek, urineonderzoek en/of speekselonderzoek.   Onze OERsterk coach gaat u vervolgens begeleiden om uw voeding en fysieke belastbaarheid te optimaliseren. 

 • De Psyche, vanuit het Emotionele Thema-Model van de MK zullen de aanwezige emotionele thema’s en trauma’s en hun oorsprong behandeld worden. Onze psychosomatische coaches gebruiken hiervoor o.a. hypnotherapie, de Yager Code en de Transactionele Analyse.  Het inhoudelijk vertellen over de opgedane trauma’s is hierbij NIET nodig. Zodoende blijft herbeleving achterwege.

 • De sociale omgeving: De sociale omgeving van de mens is zeer bepalend voor zijn mogelijkheden.                             Daarom brengen wij deze middels een familie opstelling zorgvuldig in kaart. Zodoende weten we waar veranderingen nodig zijn om de kansen op herstel te vergroten.

Neemt u deel aan het ALK - Traject, dan komen alle bovenstaande aandachtsgebieden aan bod. Na uw 1e onderzoek door Duco Kanij maken we direct een afspraak voor de familieopstelling en de voeding.

Profylaxis:

 1. Om uw gezonde voedingswijze, gebruik van suppletie en sportmomenten niet te vergeten hebben wij                    Stok achter de Deur opgezet. Dit is een online personal trainer en reminderservice die u op het goede pad houdt. Een service die ook vele topsporters op schema houdt. Nu ook voor iedereen beschikbaar!

 2. Tevens is het geadviseerd om minimaal 1 x per jaar een controlebehandeling (APK) te doen bij Duco Kanij of één van zijn therapeuten. Deze onderhoudshandeling is geen onderdeel van dit behandeltraject, maar wordt beschouwd als een los behandelconsult.
   

Inclusief:

 • Ter waarde van 450 euro!           Gratis in dit traject:               Stok achter de deur.

bottom of page