top of page

Opleiding MK Klassikaal 

Foto Body and Mind Connection_edited.jpg

Doelgroepen: 

Fysiotherapeuten / manueel therapeuten / chiropractors


Werkgebied:

Eerste lijn / tweede lijn
 

Planning:

Oktober 2022


Aantal deelnemers:

Minimaal 10, maximaal 24 deelnemers
 

Gem. beoordeling:

4.8 van 5 uit 106 beoordelingen

Studiebelasting module I: 6 uur
Aantal contacturen: 48 uren
Aantal contactdagen: 6 dagen

Taal:

Nederlands


Verhouding praktijk en theorie:

Overwegend praktisch


Niveau:

Verdieping op fysio-manueel therapie en chiropractie


Blended learning: Nee


Masterclass: Nee


Toetsing: Ja


Certificaat: Ja

Programma en informatie voor deelnemers

De totale opleiding tot MK therapeut bestaat uit 3 modulen en daarmee uit graad I, graad II en graad III. Echter, na de eerste module ( graad I) succesvol te hebben afgerond kunt u de MK al in de praktijk toepassen met een enorme meerwaarde. De modulen II en III geven nog meer verdieping, inzichten en behandel tools.

Deze graden zijn belangrijk omdat u vanaf graad II en graad III zelf klassikaal les mag geven en een student mag begeleiden in het meester-leerling principe. Op deze wijze hopen wij de Methode Kanij sneller onder de collega’s te kunnen verspreiden.

Als gecertificeerd MK therapeut krijgt u toegang tot het ledendeel van de website www.methodekanij.nl. Op deze pagina treft u alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld de additionele cursussen, eventuele events en andere relevante informatie.

Tevens is er een webshop waar u met korting de suppletie die onderdeel zijn van de Methode Kanij voor uw patiënten kan inkopen.

 

 

Lidmaatschap

Na ondertekening van het behaalde certificaat bent u automatisch lid van de vereniging Methode Kanij. Dit is noodzakelijk om de Methode in de praktijk te mogen uitvoeren met gebruik van alle bijbehorende logo’s en andere uitingsvormen. Deze krijgt u digitaal aangeleverd.

Kosten opleiding

Euro 2400,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, echter indien u zich aanmeld vóór 1 augustus 2022, dan kijgt u de ‘ Early Bird ’ korting en betaald u slechts euro 1900,-

Locatie

Therapeutisch Centrum Leiderdorp, Van der Valk Boumanweg 178-B, 2352 JD, Leiderdorp.

Accreditatie

Geen

Wat leer je

  • Na deze cursus is de deelnemer in staat om bij patiënten met pijn-en mobiliteitsklachten vanuit het pariëtaal systeem of het visceraal systeem een eventuele biomechanische relatie tussen deze systemen te herkennen en deze middels beide systemen te normaliseren. 

  • Hij kan een dysfunktielijn* benoemen en de juiste therapeutische interventie bepalen en uitvoeren. Deze interventie kan zich in het biomechanisch domein, emotionele domein** en/of voedings-suppletie domein bevinden.  

  • De deelnemer kan de juiste therapeutische interventie in zowel het biomechanisch, emotionele als ook het voedings-suppletie domein uitvoeren.                                                                                                

  • Tevens kan hij de situatie van de patiënt beoordelen aan de hand van het ‘Spinnenweb met de 6 ontwikkelingsvelden van de mens’***  

*     Dysfunktielijn: een keten van aan elkaar gerelateerde en door elkaar geïnitieerde stoornissen.  

**   Emotionele domein: de (levens) thema’s welke zich in het leven van de patiënt presenteren en een representatie

       vinden in het visceraal systeem

*** Zie Positieve Gezondheid van dr. Machteld Huber en beroepsprofiel fysiotherapie en verpleegkunde.    

                  

Docenten

  • Duco Kanij, fysiotherapeut/cursusleiding

  • Hayo Bol, natuurgeneeskundige 

 

Didactische werkwijze

  • Hoorcollege, demonstratie en oefening.

  • Afronding middels een theoretisch en praktijk examen. Indien succesvol afgerond ontvangt u het Certificaat MK Graad I.

  • Beoordeling door cursisten

  • Evaluatieformulier met daarin beoordeling m.b.t. kwaliteit docenten, inhoud opleiding en toepasbaarheid in de praktijk.

Wil jij de opleiding MK Klassikaal volgen: 

Vul dan het formulier in en voeg een bestand met jouw diploma toe.

Voor administratieve en algemene vragen: Mail naar: info@tcleiderdorp.nl

Opleiding MK Klassikaal 

bottom of page