top of page

MK Behandelingen

MK Fysiek - MK Orthomoleculair - MK Psyche

Tarieven behandelingen:

Tarief 1e onderzoek:

  • Fysiek (Fysio./Osteopathie): door Duco Kanij zelf €250,-   Of door een andere gecertificeerd MK therapeut, €200,- 

  • De Stofwisseling: door orthomoleculair therapeut €120,-

  • Coaching/Hypnotherapie: door MK coach €120,-

  • Familie Opstelling: door MK coach €145,- incl. btw.

Tarief vervolgbehandelingen

 

  • Fysiek (Fysio./Osteopthaie): door Duco Kanij zelf €150,- Of door een andere gecertificeerd MK therapeut €120,- 

  • Orthomoleculair: door orthomoleculair therapeut €80,- of € 45,-

  • Coaching/Hypnotherapie: door MK coach €100,-

  • Familie Opstelling: door MK coach €121,- incl.btw

Bij de individuele behandelingen volgens de Methode Kanij worden afspraken gemaakt bij indicatie en niet als onderdeel van een behandeltraject. 


1e Onderzoek:
Indien u besluit om geen traject aan te gaan, maar telkens afspraken wil maken op eenmalige basis en indicatie, zal deze de eerste keer dat u bij ons bent aanvangen met een 1e onderzoek.

Er vind altijd een 1e onderzoek plaats, ongeacht uw keuze voor de specialisatie; Fysiek, de Stofwisseling, Coaching/Hypno of de Familie Opstelling.

 

Een ieder der therapeuten zal u dan middels hun specialisme onderzoeken vanuit de principes van de Methode Kanij, waardoor er een helder beeld verkregen kan worden van de oorzakelijkheid van de aanwezige klachten vanuit zowel binnen-als buitenkant van het lichaam, het stofwisselingssysteem en de psyche.

De specialismen zijn:

  • Fysiek: Onderzoek volgens Methode Kanij - in afspraakformulier aanvinken: Individueel consult MK door Duco Kanij.

  • Stofwisseling: Orthomoleculair onderzoek 

  • Psyche: Screening op emotionele thema‘s 

Deze behandelingen bestaan uit de volgende aandachtsgebieden:

  • Fysiek, conform de Methode Kanij behandelen wij de biomechanica en relaties tussen interne organen en wervelkolom en de extremiteiten. 

  • De stofwisseling, conform de Orthomoleculaire therapie MK behandelen wij de stofwisseling met suppletie en een voedingswijze die volgt uit de reeds gedane onderzoeken. Deze onderzoeken, gedaan in de onderzoeksfase kunnen bestaan uit ontlastingsonderzoek, bloedonderzoek, urineonderzoek en/of speekselonderzoek.

  • De Coaching/Hypnotherapie, de therapeut behandeld de aanwezige emotionele thema’s en trauma’s en hun oorsprong middels Hypnotherapie in combinatie met andere behandelvormen. Het inhoudelijk vertellen over de opgedane trauma’s is hierbij NIET nodig. Zodoende blijft herbeleving achterwege.


Profylaxis:

  1. Om uw gezonde voedingswijze, gebruik van suppletie en sportmomenten niet te vergeten hebben wij                     Stok achter de deur opgezet. Dit is een online personal trainer en reminderservice die u op het goede pad houdt. Een service die ook vele topsporters op schema houdt. Nu ook voor iedereen beschikbaar!

  2. Tevens is het geadviseerd om minimaal 1 x per jaar een controlebehandeling (APK) te doen bij Duco Kanij of één van zijn therapeuten. Deze controlebehandeling is geen onderdeel van dit behandeltraject, maar wordt beschouwd als een los behandelconsult.

bottom of page