Behandelmethode Kanij

Heeft u fysieke klachten, variërend van nek-en rugpijn, schouderklachten, hoofdpijn, buikpijn, obstipatie tot chronische vermoeidheid, dan kan de behandelmethode van Duco Kanij jouw helpen. Behandelmethode Kanij is een behandelwijze die ontwikkeld is over een periode van 15 jaar en is onderbouwt met empirische bevindingen van meer dan 56.000 behandelingen !

Hoe werkt het?

De behandelmethode Kanij is gericht op de mens en zijn leven, in gezondheid en in ongezondheid in het bijzonder. Er zal dus altijd naar de hele mens worden gekeken op de verschillende vlakken die gezamenlijk zijn geheel vormen.

De eerste keer dat je ons bezoekt wordt er onderzoek gedaan naar jouw mentale en fysieke situatie middels een anamnese (screening) en een lichamelijk onderzoek.

Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken naar de verschillende onderdelen, te weten:

  • De omgeving van de patiënt: hoe staat de omgeving ten opzichte van de patiënt en hoe staat de patiënt in zijn omgeving ?
    De mentale staat van de patiënt: waar is de patiënt goed in en waar loopt hij op vast en hoe gaat hij daarmee om ?
  • Het houdings-/bewegingsapparaat van de patiënt: Hoe is de houding van de patiënt? Hoe functioneren zijn gewrichten, spieren en zenuwstelsel ?
  • Het orgaansysteem van de patiënt: hoe functioneren het hormonaalsysteem, het zenuwstelsel, de bloed/lymfe-circulatie, etc?  hoe functioneren de verschillende organen ?
  • De stoffelijke intake en afgifte van de patiënt: wat eet en drinkt hij en hoe is de opname en uitscheiding ?
  • De lifestyle van de patiënt: hoe fit en gezond is en leeft de patiënt ? 

U begrijpt dat een bovenstaande uiteenzetting slechts dient ter verduidelijking, de mens is als lichaam en geest één en dient dan ook als zodanig te worden behandeld.

De behandeling

Na het onderzoek volgt de behandeling.

Het is belangrijk te weten dat alle structuren in het lichaam bewegen. Hoe beter ze bewegen hoe beter ze functioneren !
De behandeling is er dan ook op gericht om de beweging van de aangedane structuren weer te optimaliseren. Hier worden verschillende rustige manuele (lees: met gebruik van de handen) technieken voor gebruikt die vnl. hun oorsprong vinden in de Fysiotherapie, de Osteopathie en de Acupunctuur. Over het algemeen zijn deze technieken niet pijnlijk. Op deze wijze is het de bedoeling dat de aangedane structuur zelf en zijn mechanische relatie met de omliggende structuren zich weer herstelt. De interne organen en de psyche zullen worden behandeld middels de juiste supplementen en homeopathische middelen. Door deze totaal benadering wordt de balans in het gehele lichaam verbeterd en zullen de klachten afnemen, dan wel verdwijnen. 

De diagnose

Na of tijdens iedere behandeling wordt de patiënt uitgelegd waar zijn klachten vandaan komen en wat we er aan moeten doen om ze op te gaan lossen. De therapeut zal altijd zoeken of er relaties zijn tussen de verschillende verstoorde structuren aan de buitenkant van het lichaam, de interne organen en de psyche. 

Omdat de psyche en verschillende levensthema's altijd een rol spelen in het ontstaan en het oplossen van de klachten zullen de therapeut en de patiënt samen moeten werken om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen. We doen het dus samen!

Goed om te weten:    

Tarief 1e consult: € 200,-     

Duur: er is geen tijd aan gebonden, u komt voor onze kennis, kunde en vaardigheid. Niet voor tijd.

Tarief per vervolg behandeling: € 120,-       

BTW: Geen, zorg is vrijgesteld van btw.

Alle therapeuten die werkzaam zijn in het Therapeutisch Centrum Leiderdorp zijn o.a opgeleid in de Methode Kanij. 

Indien u graag behandeld zou willen worden middels de Methode Kanij, dan kunt u zich hiervoor aanmelden middels het inschrijfformulier onder het tabblad 'Contact'.