Uitloop ! Wat nu ?

Indien om welke reden dan ook de afgesproken tijd voor een behandeling, door toedoen van de therapeut of de patiënt,  niet gerealiseerd kan worden is de volgende regel van kracht:

Uitloopregel: “Een afspraak kan worden verzet of geannuleerd indien de tijd van uitloop langer bedraagt dan de helft van de voor die afspraak gereserveerde tijd.”

Dat wil zeggen; de gereserveerde tijd voor een behandeling bedraagt 40 minuten en als de uitloop tijdlanger is dan 20 min dan kan de afspraak worden verzet of geannuleerd. Dit kan door zowel de patiënt als door de behandelend therapeut gebeuren.

Er zullen dan geen kosten in rekening worden gebracht.

Het verzetten of annuleren van de afspraak conform deze uitloopregel kan enkel mondeling, dus niet telefonisch of per sms, plaatsvinden door de therapeut of patiënt in persoon in de praktijk aan de Van der Valkboumanweg 178-B te Leiderdorp.

Echter, indien een patiënt besluit de afspraak te verzetten of te annuleren bij een uitloop tijd korter dan de helft van de voor die afspraak gereserveerde tijd, dan dient de behandeling door de patiënt te worden betaald.

De 24-uurs regeling blijft voor het (telefonisch/sms) afzeggen van een afspraak gewoon van kracht. Bovenstaande regel is alleen van toepassing bij uitloop.

De “uitloopregel” is onderdeel van de algemene voorwaarden van de Praktijk Duco Kanij.

Wij hopen hiermee de uitlooptijd tot een minimum te beperken en daarmee een ieder tot tevredenheid van dienst te kunnen zijn.