Behandelmethode Kanij

Mijn behandelmethode is gericht op de mens en zijn leven, in gezondheid en in ongezondheid in het bijzonder. Er zal dus altijd naar de hele mens worden gekeken op de verschillende vlakken die gezamelijk zijn geheel vormen.

Bij ieder consult wordt er onderzoek gedaan naar de mentale en fysieke situatie van de patiënt middels een anamnese (vraaggesprek) en een lichamelijk onderzoek.

Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken naar de verschillende onderdelen van de patiënt, te weten:

  • De omgeving van de patiënt: hoe staat de omgeving ten opzichte van de patiënt en hoe staat de patiënt in zijn omgeving ?
  • De psyche van de patiënt: waar is de patiënt goed in en waar loopt hij op vast en hoe gaat hij daar
    mee om ?
  • Het houdings/bewegingsapparaat van de patiënt: hoe fit en gezond is en leeft de patiënt ?
  • Het orgaansysteem van de patiënt: hoe functioneren het hormontaalsysteem, het zenuwstelsel, de bloed/lymfe-circulatie etc… ?
  • De organen van de patiënt: hoe functioneren de verschillende organen ?
  • De cellen van de patiënt: hoe functioneren de verschillende lichaamscellen ?
  • De moleculaire intake en afgifte van de patiënt: wat eet en drinkt hij en hoe is de uitscheiding ?

U begrijpt dat een bovenstaande uiteenzetting slechts dient ter verduidelijking, de mens is als lichaam en geest één en dient dan ook alszodanig  te worden behandeld.

Na het onderzoek volgt de behandeling. Het is belangrijk te weten dat alle structuren in het lichaam bewegen. Hoe beter ze bewegen hoe beter ze functioneren !
De behandeling is er dan ook op gericht om de beweging van de aangedane structuren weer te optimaliseren. Hier worden verschillende rustige manuele (lees: met gebruik van de handen) technieken voor gebruikt die vnl. hun oorsprong vinden in de Fysiotherapie, de Osteopathie en de Acupunctuur. Over het algemeen zijn deze technieken niet pijnlijk. Op deze wijze is het de bedoeling dat de aangedane structuur zelf en zijn mechanische relatie met de andere (zie boven) structuren zich weer herstelt. Hierdoor wordt de balans in het gehele lichaam verbeterd en zullen de klachten afnemen, dan wel verdwijnen.

Na of tijdens iedere behandeling leg ik aan de patiënt uit waar zijn klachten vandaan komen en wat we er aan moeten doen om ze op te gaan lossen. Dat betekend dat wij samen moeten werken om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen !

Sinds dit jaar is mijn behandelmethode erkend onder de naam SiVAS-Fysio. De opleiding tot SiVAS-Fysio kunt u volgen bij het Sanopharm opleidingscentrum in Barneveld. Voor meer informatie ga naar http://www.sanopharm.com/educatie/sivas-fysio/